ขอนิมนต์/เชิญ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดกลุ่มวิจัย โครงการพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม

ขอนิมนต์/เชิญ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดกลุ่มวิจัย โครงการพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม เพื่อขอรับทุนปี 66 ( SF เพิ่มเติม) และทุนปี 67 (FF)
วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 18.30

พบกับ Mentor /ผู้ทรงคุณวุฒิประจำกลุ่ม เพื่อสร้างสรรค์งานวิจัย/นวัตกรรม

Zoom ID: 382 995 1669 | Passcode: 1234 -> https://zoom.us/j/3829951669

 

Loading

Scroll to Top