ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาการวิจัยและพุทธนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์

ให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการอบรมดังกล่าว รายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าอบรมภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 และเข้าร่วมรับการอบรมระหว่าง วันที่ 3-5 ตุลาคม 2565 ณ วัดสุทธิวราราม ถนนเจริญกรุง เขตสาทร กรุงเทพมหานคร และ Knowledge Exchange Center มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | คลิกที่ลิงก์เพื่อยืนยันการเข้ารับการอบรม -> https://forms.gle/jNwHURaxsBCAqcag6

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรม Knowledge Exchange for Innovation

Loading

Scroll to Top