แจ้งการตรวจวิจารณ์ข้อโครงการวิจัยปี 2567 ของส่วนงาน

แจ้งการตรวจวิจารณ์ข้อโครงการวิจัยปี 2567 ของส่วนงาน ดังนี้

  1. ภาคเหนือ วันที่ 13 กันยายน 65 เวลา 18.30 เป็นต้นไป
  2. ภาคตะวันออก-ตก 14 กันยายน เวลา 18.30 เป็นต้นไป
  3. ภาคกลาง คณะ และภาคใต้ วันที่ 19 กันยายน เวลา 09.00 เป็นต้นไป
  4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 20 เวลา 09.00 เป็นต้นไป

ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ID: 382 995 1669 -> https://zoom.us/j/3829951669
เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ครั้งสุดท้ายก่อนส่งเข้าระบบ NRIIS ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565
นักวิจัยที่ส่งโครงการวิจัยรับฟังข้อเสนอแนะได้

พระสุธีรัตนบัณฑิต

Loading

Scroll to Top