แจ้งนักวิจัยรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7/66 (ทุกทุน/ทุกปีงบการวิจัย ) | 29 มิถุนายน 2566 | ณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

แจ้งนักวิจัยรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7/66 (ทุกทุน/ทุกปีงบการวิจัย )

  • วันที่ 29 มิถุนายน 2566
  • ณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
  • ส่งไฟล์รายงาน/ลงทะเบียนเข้าร่วมรับการตรวจประเมินได้ที่เว็บไซต์ https://bri.mcu.ac.th/rsp/?page_id=11
  • ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2566 !

บัญชีตรวจรายงานการวิจัย 29-06-66-001

บัญชีตรวจรายงานการวิจัย 29-06-66-002

Loading

Scroll to Top