ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้ารับการอบรม BRI NEWGEN รุ่นที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรม BRI NEWGEN รุ่นที่ 1
ให้ผ่านการคัดเลือกทุกท่าน ลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://bri.mcu.ac.th/?page_id=16954
และเข้าร่วมกลุ่มไลน์ Open Chat สำหรับติดต่อประสานงานได้ที่ คลิกที่นี่!brinewgen1-list

Loading

Scroll to Top