สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย รับฟังการบรรยายพิเศษ“ถอดบทเรียน คุณภาพและการประเมินผลงานวิจัย เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ”

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย รับฟังการบรรยายพิเศษ “ถอดบทเรียน คุณภาพและการประเมินผลงานวิจัย เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ”

⏰วันที่ 22 มิถุนายน 2566
⏱️เวลา 09.00-10.00 น.

✏️https://zoom.us/j/3829951669

📝ลงทะเบียนได้ที่
📍📍📍
https://bri.mcu.ac.th/rsp/?page_id=208

Loading

Scroll to Top