สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ตรวจประเมินผลรายงานวิจัยความก้าวหน้า ครั้งที่ 01/2567 (ปีงบประมาณ 2565-2566)

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ตรวจประเมินผลรายงานวิจัยความก้าวหน้า ครั้งที่ 01/2567 (ปีงบประมาณ 2565-2566)


สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ตรวจประเมินผลรายงานวิจัยความก้าวหน้า ครั้งที่ 01/2567 (สำหรับรายงานวิจัยที่ดำเนินงานใน ปีงบประมาณ 2565 – 2566 ทุน สกสว., ทุนส่วนงาน, และทุนภายนอก) ในวันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารวิทยบริการ (สำนักงานใหม่) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

โดยมี พระครูสุธีกิตติบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์, รศ.ดร.อำนาจ บัวศิริ และรศ.ดร.กมลาศ ภูวชนาธิพงศ์ เป็นคณะผู้ทรงคุณวุฒิ และมีรายงานวิจัยเข้ารับการตรวจประเมิน รวมทั้งสิ้น 18 โครงการ แบ่งการเข้ารับตรวจประเมินออกเป็น 1 กลุ่ม


Loading

Scroll to Top