สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบThaiRAP ซึ่งพัฒนาโดย TCI และ สวทช

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบThaiRAP ซึ่งพัฒนาโดย TCI และ สวทช


พระครูสุธีกิตติบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์มอบหมายให้พระมหาเกรียงศักดิ์ อินฺทปญฺโญ, ดร. ผู้อำนวยการส่วนงานบริหารสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และนายถาวร ภูษา นักวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบThaiRAP ซึ่งพัฒนาโดย TCI และ สวทช ในวันที่ 18 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุม SD- 601 ชั้น 6 อาคารสราญวิทย์ (อาคาร 12) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึ่งระบบThaiRAP เป็นระบบที่ช่วยวิเคราะห์ภาพรวมสมรรถนะด้านการวิจัยของนักวิจัย เช่น จำนวนการตีพิมพ์ จำนวนการอ้างอิง สาขาที่เชี่ยวชาญ เป็นต้น สามารถเปรียบเทียบสมรรถนะด้านการวิจัย ระหว่างสถาบัน หรือ นักวิจัยรวมถึงวิเคราะห์เพื่อหาความร่วมมือด้านการวิจัย ระหว่างสถาบัน หรือ นักวิจัย ได้


Loading

Scroll to Top