สถาบันภาษา มจร และสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนบทความวิชาการ

ด่วน รับจำนวนจำกัด Limited Seats
Effective and Exciting Academic Writing Intensive Workshop
สถาบันภาษา มจร และสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนบทความวิชาการเพื่อเรียนรู้เทคนิคและเคล็ดลับในการเขียนบทความที่มีคุณภาพและน่าสนใจ!
วิทยากรพิเศษ Dr. John Johnston นักวิชาการอาวุโส ศูนย์พระพุทธศาสศึกษา มหาวิทยาลัยแอริโซน่า สหรัฐอเมริกา
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการเขียนหนังสือและบทความทางวิชาการ
ลงมือปฏิบัติทันที และเพิ่มทักษะในการเขียนเพื่อความสำเร็จในการตีพิมพ์บทความ พร้อมทั้งมีโอกาสได้รับคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of International Buddhist Studies ซึ่งเป็นวารสารในฐาน Scopus
อบรมวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2567
ณ ห้อง B.A. 3 อาคารพระพรหมบัณฑิต (IBSC 2)
อบรมครบ 2 วัน พร้อมรับวุฒิบัตร
ปล. ผู้อบรมควรมีทักษะการเขียนภาษาอังกฤษระดับกลาง หรือสูง
สแกนคิวอาร์โค๊ดเพื่อสมัครฟรี หรือตามลิงค์นี้ https://shorturl.at/noqvI
(ปิดรับสมัครวันที่ 15 กุมภาพันธ์)
English below!
…………..……..……
Language Institute and Buddhist Research Institute invite you to join the academic writing workshop to learn techniques and quality for writing interesting articles!
Special guest speaker: Dr. John Johnston, senior fellow at Center of Buddhist Studies, University of Arizona, USA,
He is an expert with experience and expertise in writing academic books and articles.
Learn to write immediately and enhance your writing skills for successful publication of your articles, and have the opportunity to be selected to be published in the Journal of International Buddhist Studies, which is a Scopus-indexed journal.
Mark your date: 22-23 Feb 2024
Venue: Bachelor of Art’s Room 4, IBSC Building
2 days workshop with certificate
P.S. Participants should have intermediate or above English writing skill to attend this workshop
Scan QR Code for free registration or link below
(Registration close date 15 Feb 2024)

Loading

Scroll to Top