วันที่ 18 กรกฎาคม 62 พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเ…

[ad_1]

วันที่ 18 กรกฎาคม 62 พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ให้กับอาจารย์สายวิชาการที่ได้รับการบรรจุใหม่ ของมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีจำนวนประมาณ 20 ท่านพระจอมเกล้าธนบุรีมุ่งมั่นเสริมสร้างไอเดียให้กับอาจารย์ใหม่และหลอมรวมบุคลากรให้เป็นหนึ่งเดียวสิ่งที่เขาสนใจนอกจากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วยังสนใจมิติของจิตวิญญาณพระพุทธศาสนาเพื่อการบูรณาการการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์


[ad_2]

Source