การจัดการความรู้
ข่าวสาร

รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป เลขานุการ ก.พ.ว. มจร เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษถอดบทเรียน “คุณภาพและการประเมินผลงานวิจัยเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ”

อ่านต่อ »
ข่าวสาร

พระราชวัชรสารบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธานเปิดโครงการ BRI NEWGEN การพัฒนาศักยภาพการวิจัย สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ วันที่ 17-18 มิถุนายน 2566

อ่านต่อ »
Scroll to Top