“ทุนวิจัยปี 63 : เขียนอย่างไรให้ได้ทุน” โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

วช.พบนักวิจัยจุฬาฯ ในหัวข้อ “ท…

ปิดความเห็น บน “ทุนวิจัยปี 63 : เขียนอย่างไรให้ได้ทุน” โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

สกสว. ประกาศ 9 สิงหา หมดเขตยื่นคำของบวิจัยปี’63 สกสว. ขอความร่วมมือให้หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ …

สกสว. ประกาศ 9 สิงหา หมดเขตยื่…

ปิดความเห็น บน สกสว. ประกาศ 9 สิงหา หมดเขตยื่นคำของบวิจัยปี’63 สกสว. ขอความร่วมมือให้หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ …

สกสว. ขอเชิญผู้สนใจดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุม ชี้แจงระบบ แผน และแนวทาง การจัดสรรงบประมาณให้ห…

สกสว. ขอเชิญผู้สนใจดาวน์โหลด เ…

ปิดความเห็น บน สกสว. ขอเชิญผู้สนใจดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุม ชี้แจงระบบ แผน และแนวทาง การจัดสรรงบประมาณให้ห…

บันได 5 ขั้น แนวทางการทำงานด้านอุดมศึกษาและวิจัย รองศาสตราจารย์ นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุด…

บันได 5 ขั้น แนวทางการทำงานด้า…

ปิดความเห็น บน บันได 5 ขั้น แนวทางการทำงานด้านอุดมศึกษาและวิจัย รองศาสตราจารย์ นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุด…
ปิดเมนู

Reset password

Recover your password
A password will be e-mailed to you.
Back to