#แนะนำวิจัยน่าอ่าน(MRA) ________การศึกษาค้นคว้าวิจัยพจนานุกรมพระไตรปิฎกฉบับภาษา…

[ad_1] #แนะนำวิจัยน่าอ่าน(MRA) ________การศึกษาค้นคว้าวิจัยพจนานุกรมพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยเป็นกิจสำคัญยิ่งของชาวพุทธ เพราะถือว่าเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา หรือเป็นความดำรงอยู่ของพระพุทธศาสนากล่าวคือ ถ้ายังมีการศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฎกเพื่อนำไปใช้ปฏิบัติ พระพุทธศาสนาก็ยังดำรงอยู่ แต่ถ้าไม่มีการศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฎก แม้จะมีการปฏิบัติก็จะไม่เป็นไปตามหลักการของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาก็จะไม่ดำรงอยู่คือจะเสื่อมสูญไป #####การวิจัยนี้ ได้ค้นคว้ารวบรวมศัพท์ คัดเลือกศัพท์จากพระไตรปิฎกทั้งในวินัยปิฎก สุตตันตปิฎก และอภิธรรมปิฎก โดยเปิดแต่ละหน้าและค้นหาศัพท์ที่เห็นสมควรและทำบัญชีศัพท์ไว้ และการเขียนนิยามศัพท์ถึง ๘,๕๕๒ ศัพท์ _______งานวิจัยนี้ คงอำนวยให้เกิดความเกื้อกูลต่องานวิชาการ มุ่งหมายให้ผู้ที่จะศึกษาเรียนรู้คำสอนทางพระพุทธศาสนา มีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้คำศัพท์ทางพระพุทธศาสนาทั้งเป็นศัพท์ธรรมะ คำศัพท์ภาษาไทยที่มีความหมายเฉพาะ ศัพท์ที่เป็นอสาธารณนาม ที่เป็นชื่อบุคคล สถานที่ สิ่งของเครื่องใช้ ศัพท์ชื่อชาดก ศัพท์ชื่อพระสูตร รวมถึง วิมาน วัตถุ คาถา นิทเทส อปทาน พุทธวงศ์ และจริยาปิฎก #MCU Research Archive (MRA) พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดย พระราชปริยัติกวี ดาวโหลดได้ที่่ http://www.mcuir.com/jspui/handle/123456789/283 #สืบค้นงานวิจัยพระพุทธศาสนากับสหวิทยาการเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม Cr.รูปภาพโดย Nuntawit Bri & ถาวรา [ad_2] … Read more

ถ่ายทอดสดการอบรมการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS…

[ad_1] ถ่ายทอดสดการอบรมการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 [fb_vid id=”908988469845217″] [ad_2] Source

พิธีเปิดกิจกรรมการพัฒนาเมืองศิลปเชิงสร้างสรรค์ในเมืองล้านนา

[ad_1] https://youtu.be/3AuEv6solEE กิจกรรมเปิดลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นเวียงบัว ภายใต้แผนงานบูรณาการการพัฒนาเมืองศิลปะเชิงสร้างสรรค์ในล้านนา วันที่ 7 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา พิธีเปิดกิจกรรมการพัฒนาเมืองศิลปเชิงสร้างสรรค์ในเมืองล้านนา [ad_2] Source

ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย มจร ทุกท่าน! เข้าร่วมกลุ่มสาธารณะบนเฟซบุ๊กชื่อกลุ่ม “ก…

[ad_1]   ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย มจร ทุกท่าน! เข้าร่วมกลุ่มสาธารณะบนเฟซบุ๊กชื่อกลุ่ม “กิจกรรมการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร” และร่วมโพสต์รูปภาพ ข่าวสารต่าง ๆ ของกิจกรรมการวิจัยที่ท่านลงพื้นที่ ในทุก ๆ กิจกรรมที่ต้องการประชาสัมพันธ์ ในนามนักวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย https://www.facebook.com/groups/3857834307582334     [ad_2] Source

Clipลงพื้นที่แจกเจลนักเรียน ภายใต้ “โครงการวิจัยการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบสันติสุข (พุทธ คริสต

[ad_1] ประมวลภาพกิจกรรมแจกเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยให้นักเรียนในพื้นที่วิจัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สนับสนุน โดย บริษัท ท้อปเทร็นด์แมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด บริษัทฯในเครือสหพัฒน์ฯและโครงการซื่อสัตย์เพื่อชาติ กิจกรรมส่วนหนึ่งในโครงการวิจัย การพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบสันติสุขตามหลักคำสอนทางศาสนา (พุทธ คริสต์ อิสลาม) โดย ผศ.ดร.กมลาศ ภูวชนาธิพงศ์ และ คณะ สนับสนุนโดย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร. ปีงบประมาณ 2563

ประมวลภาพโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบสันติสุขตามหลักคำสอนทางศาสนา (พุทธ

[ad_1] ประมวลภาพกิจกรรมส่วนหนึ่งในโครงการวิจัย การพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบสันติสุขตามหลักคำสอนทางศาสนา (พุทธ คริสต์ อิสลาม) โดย ผศ.ดร.กมลาศ ภูวชนาธิพงศ์ และ คณะ สนับสนุนโดย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร. ปีงบประมาณ 2563 ประมวลภาพโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบสันติสุขตามหลักคำสอนทางศาสนา (พุทธ [ad_2] Source