ประกาศแจ้งนักวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ขยายเวลารับข้อเสนอวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ปีงบประมาณ 2566 จนถึง วันที่ 15 กันยายน 2564

ประกาศแจ้งนักวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ขยายเวลารับข้อเสนอวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ปีงบประมาณ 2566 จนถึง วันที่ 15 กันยายน 2564 นักวิจัยส่งข้อเสนอการวิจัยได้ที่เว็บไซต์ | www.bri.mcu.ac.th/pps (โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ เพียงแค่ เข้าสู่ระบบ -> ข้อเสนอวิจัยของฉัน คลิกแก้ไขรายการที่เคยยื่นไว้ และเพิ่มไฟล์ Full Paper)

4 ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)