ขอเชิญบุคลากร โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม (ออนไลน์) วันที่ 1 ธันวาคม 2564 14.00 น. เป็นต้นไป

ขอเชิญบุคลากร โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม (ออนไลน์)
วันที่ 1 ธันวาคม 2564 14.00 น. เป็นต้นไป

  • ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM
  • ID 382 995 1669
  • Passcode 1234

https://zoom.us/j/3829951669