แจ้งนักวิจัยรับฟังการตรวจขอรับรองงานวิจัยเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการผ่านระบบบออนไลน์ | วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น.

แจ้งนักวิจัยรับฟังการตรวจขอรับรองงานวิจัยเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการผ่านระบบบออนไลน์ | วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น.
นักวิจัยที่ส่งรายงานการวิจัยมาขอตำแหน่งทางวิชาการ ขอเชิญเข้ารับฟังในวันดังกล่าว | Zoom ID: 382 995 1669 Passcode: 1234 -> https://zoom.us/j/3829951669

00 บัญชีตรวจรับรองรายงานวิจัย 05 05 2565

 

Loading

Scroll to Top