กำหนดการรับฟังข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาโครงการวิจัย SF66/FF67

กำหนดการรับฟังข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาโครงการวิจัย SF66/FF67
กรณีออนไลน์ Zoom ID: 382 995 1669 | Passcode: 1234 -> https://zoom.us/j/3829951669

  • ทุนSF ปี66 | 20 ก.ค. 65 | 15.00
  • ทุนFF ปี67 กลุ่ม 1-2 หลักพุทธรรม/บูรณาการพุทธรรรม | 22 ก.ค. 65 | 09.00
  • ทุนFF ปี67 กลุ่ม 3-4 เศรษฐกิจรากฐาน/พัฒนาเชิงพื้นที่ | 26 ก.ค. 65 | 09.00
  • ทุนFF ปี67 กลุ่ม 5-6 ท่องเที่ยววิถีพุทธ/ศิลปะ | 27 ก.ค. 65 | 09.00
  • ทุนFF ปี67 กลุ่ม 7 การศึกษา/การเรียนรู้/เทคโนโลยี | 29 ก.ค. 65 | 09.00
  • ทุนFF ปี67 กลุ่ม 8-9 สิ่งแวดล้อม/สุขภาพวิถีพุทธ | 29 ก.ค. 65 | 16.00


Loading

Scroll to Top