ขอเชิญสมาชิกบัณฑิต และประชาชนทั้ง 84 ตำบล มจร ร่วมพิธีทำข้อตกลงจ้าง และปฐมนิเทศ ฟังโอวาทในการดำเนินกิจกรรม U2T for BCG

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย U2T for BCG ขอเชิญสมาชิกบัณฑิต และประชาชนทั้ง 84 ตำบล มจร ร่วมพิธีทำข้อตกลงจ้าง และปฐมนิเทศ ฟังโอวาทในการดำเนินกิจกรรม U2T for BCG โดย พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร | วันที่ 21 กค. 65 เวลา 9.00 -10.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ID: 382 995 1669 | Passcode: 1234 -> https://zoom.us/j/3829951669