แจ้งประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อกำหนดวันทำสัญญา และและการดำเนินงาน U2T for BCG

เรียนคณะอนุกรรมการทุกท่าน ขอนัดวัน เวลา ประชุม เพื่อกำหนดวันทำสัญญา และและการดำเนินงาน U2T วันที่ 18 กค. 65 เวลา 19.00 น.
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ID: 382 995 1669 | Passcode: 1234 -> https://zoom.us/j/3829951669