สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอมุทิตา​สักการะ พระมหาเสรีชน นริสฺสโร, ดร. ในโอกาสดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอมุทิตา​สักการะ พระมหาเสรีชน นริสฺสโร, ดร. ในโอกาสดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

Loading

Scroll to Top