พระครูสุธีกิตติบัณฑิต, รศ.ดร. และคณะ ร่วมประชุมการพัฒนาระบบและปรับปรุงคุณภาพวารสารไทยที่จัดทำดัชนีใน Scopus ครั้งที่ 2 ระยะที่ 2

พระครูสุธีกิตติบัณฑิต, รศ.ดร. และคณะ ร่วมประชุมการพัฒนาระบบและปรับปรุงคุณภาพวารสารไทยที่จัดทำดัชนีใน Scopus ครั้งที่ 2 ระยะที่ 2


พระครูสุธีกิตติบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ Editor-in-Chief (บรรณาธิการ) วารสาร Journal of International Buddhist Studies (JIBS) และ พระมหาเกรียงศักดิ์ อินฺทปญฺโญ, ดร. ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร Associate Editors (รองบรรณาธิการ) Journal of International Buddhist Studies (JIBS) เข้าร่วมประชุมกับศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) Programme Seminar on “The 2nd System Development and Quality Improvement of Thai Journals Indexed in Scopus, Phase 2” (การพัฒนาระบบและปรับปรุงคุณภาพวารสารไทยที่จัดทำดัชนีใน Scopus ครั้งที่ 2 ระยะที่ 2”) วันที่ 19 ตุลาคม 2566 ณ ห้องพญาไท 3-4 ชั้น 6 โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท กรุงเทพฯ ประเทศไทย


Loading

Scroll to Top