ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรม”การพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนประจำปี 64 (เพิ่มเติม) และ 65″ โดยพระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) 6 กันยายน 2563 | 09.00 – 11.00 น.

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรม”การพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนประจำปี 64 (เพิ่มเติม) และ 65″ โดยพระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

  • ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet)
  • วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2563 | 09.00 – 11.00 น.
  • ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้จากแบบฟอร์มด้านล่างประกาศนี้
  • ลิงก์ห้องประชุม https://meet.google.com/tmp-xrrx-xkn

แผนงานวิจัย มจร. ปี 64-65-1

ดาวน์โหลด -> คลิกที่นี่!