ถ่ายทอดสดการอบรมการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS…

[ad_1] ถ่ายทอดสดการอบรมการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 [fb_vid id=”908988469845217″] [ad_2] Source

พิธีเปิดกิจกรรมการพัฒนาเมืองศิลปเชิงสร้างสรรค์ในเมืองล้านนา

[ad_1] https://youtu.be/3AuEv6solEE กิจกรรมเปิดลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นเวียงบัว ภายใต้แผนงานบูรณาการการพัฒนาเมืองศิลปะเชิงสร้างสรรค์ในล้านนา วันที่ 7 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา พิธีเปิดกิจกรรมการพัฒนาเมืองศิลปเชิงสร้างสรรค์ในเมืองล้านนา [ad_2] Source

ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย มจร ทุกท่าน! เข้าร่วมกลุ่มสาธารณะบนเฟซบุ๊กชื่อกลุ่ม “ก…

[ad_1]   ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย มจร ทุกท่าน! เข้าร่วมกลุ่มสาธารณะบนเฟซบุ๊กชื่อกลุ่ม “กิจกรรมการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร” และร่วมโพสต์รูปภาพ ข่าวสารต่าง ๆ ของกิจกรรมการวิจัยที่ท่านลงพื้นที่ ในทุก ๆ กิจกรรมที่ต้องการประชาสัมพันธ์ ในนามนักวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย https://www.facebook.com/groups/3857834307582334     [ad_2] Source

Clipลงพื้นที่แจกเจลนักเรียน ภายใต้ “โครงการวิจัยการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบสันติสุข (พุทธ คริสต

[ad_1] ประมวลภาพกิจกรรมแจกเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยให้นักเรียนในพื้นที่วิจัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สนับสนุน โดย บริษัท ท้อปเทร็นด์แมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด บริษัทฯในเครือสหพัฒน์ฯและโครงการซื่อสัตย์เพื่อชาติ กิจกรรมส่วนหนึ่งในโครงการวิจัย การพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบสันติสุขตามหลักคำสอนทางศาสนา (พุทธ คริสต์ อิสลาม) โดย ผศ.ดร.กมลาศ ภูวชนาธิพงศ์ และ คณะ สนับสนุนโดย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร. ปีงบประมาณ 2563

ประมวลภาพโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบสันติสุขตามหลักคำสอนทางศาสนา (พุทธ

[ad_1] ประมวลภาพกิจกรรมส่วนหนึ่งในโครงการวิจัย การพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบสันติสุขตามหลักคำสอนทางศาสนา (พุทธ คริสต์ อิสลาม) โดย ผศ.ดร.กมลาศ ภูวชนาธิพงศ์ และ คณะ สนับสนุนโดย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร. ปีงบประมาณ 2563 ประมวลภาพโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบสันติสุขตามหลักคำสอนทางศาสนา (พุทธ [ad_2] Source

วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563 พระเทพเวที รศ.ดร. และ พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร. มอบห…

[ad_1] วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563 พระเทพเวที รศ.ดร. และ พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร. มอบหมายให้คณะทำงานวิจัยร่วมระหว่าง มจร. เเละ สสส. นำโดย พระมหาประยูร โชติวโร พระมหาชุติภัค อภินนฺโท เเละ ผศ.ดร.ปฏิธรรม สำเนียง เข้าร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพการประเมินโครงการ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการสนองภารกิจคณะสงฆ์ เเละมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพให้การสนับสนุนต่อไป [ad_2] Source