ประมวลภาพโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบสันติสุขตามหลักคำสอนทางศาสนา (พุทธ

[ad_1] ประมวลภาพกิจกรรมส่วนหนึ่งในโครงการวิจัย การพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบสันติสุขตามหลักคำสอนทางศาสนา (พุทธ คริสต์ อิสลาม) โดย ผศ.ดร.กมลาศ ภูวชนาธิพงศ์ และ คณะ สนับสนุนโดย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร. ปีงบประมาณ 2563 ประมวลภาพโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบสันติสุขตามหลักคำสอนทางศาสนา (พุทธ [ad_2] Source

วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563 พระเทพเวที รศ.ดร. และ พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร. มอบห…

[ad_1] วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563 พระเทพเวที รศ.ดร. และ พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร. มอบหมายให้คณะทำงานวิจัยร่วมระหว่าง มจร. เเละ สสส. นำโดย พระมหาประยูร โชติวโร พระมหาชุติภัค อภินนฺโท เเละ ผศ.ดร.ปฏิธรรม สำเนียง เข้าร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพการประเมินโครงการ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการสนองภารกิจคณะสงฆ์ เเละมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพให้การสนับสนุนต่อไป [ad_2] Source

ยินดีต้อนรับนักวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทุกท่าน

[ad_1] ยินดีต้อนรับนักวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทุกท่าน 🙏 [ad_2] Source

แผนงานวิจัย​ การพัฒนาเมืองศิลปะเชิงสร้างสรรค์ในล้านนา ภาพวาด 3 มิติ วิถีชุมชนบน…

[ad_1] แผนงานวิจัย​ การพัฒนาเมืองศิลปะเชิงสร้างสรรค์ในล้านนา ภาพวาด 3 มิติ วิถีชุมชนบนพื้นที่สาธารณะ ย่านลำปางหลวง #ที่นี่ThaiPBS #ThaiPBS [fb_vid id=”365948358073946″] [ad_2] Source