การบรรยายโครงการวิจัยและพุทธนวัตกรรม​สร้างสรรค์ ในวันที่ 9 พฤษภาคม​ 2565 เวลา 14.00 น.

ประกาศแจ้งนักวิจัยรับฟังการบรรยายโครงการวิจัยและพุทธนวัตกรรม​สร้างสรรค์
ในวันที่ 9 พฤษภาคม​ 2565 เวลา 14.00น. ผ่านระบบออนไลน์ | Zoom ID: 382 995 1669 Passcode: 1234 -> https://zoom.us/j/3829951669
สามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยและพุทธนวัตกรรม​สร้างสรรค์​ได้ที่เว็บไซต์​ | https://bri.mcu.ac.th/pps
Loading

Scroll to Top