ระบบติดตามเอกสารหนังสือสารบรรณงานวิจัยเปิดให้บริการแล้ว

• ระบบติดตามเอกสารหนังสือสารบรรณงานวิจัย
• โดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร
• เปิดให้บริการนักวิจัยในการตรวจสอบสถานะการดำเนินการ
• เอกสารหนังสือที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
• นายเดชฤทธิ์ โอฐสู | นายวันเฉลิม แสงก๋า : ผู้ดูแลระบบ
• สามารถเข้าใช้งานระบบได้ที่ http://bri.mcu.ac.th/doc

ระบบติดตามหนังสือรับรองจริยธรรมการวิจัยเปิดให้บริการแล้ว

• ระบบติดตามหนังสือรับรองจริยธรรมการวิจัย
• โดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร
• เปิดให้บริการนักวิจัยในการตรวจสอบสถานะการดำเนินการเอกสาร
• หนังสือของนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
• พระมหาสมยศ สุทฺธิสิริ : ผู้ดูแลข้อมูล
• สามารถเข้าใช้งานระบบได้ที่ http://bri.mcu.ac.th/der