จัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2018)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2018) ในวันที่ 9-13 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

ซึ่งฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ร่วมจัดกิจกรรมในการประชุมครั้งนี้ด้วย ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 โดยมีการบรรยายพิเศษ จาก ศ.ดร สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สกว. ณ ห้องประชุมคลาสรูม
9:00-10:00 น. เรื่อง Research 4.0 Translation Research into Impact
ละ
11:00-12:00 น. เรื่อง Academic innovation : Challenges and Opportunities

ขอเชิญนักวิจัยและผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายในช่วงวันและเวลาดังกล่าวทุกท่าน สามารถเข้าไปลงทะเบียน และดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://www.researchexpo.nrct.go.th/main.php…