วช.พบนักวิจัยจุฬาฯ ในหัวข้อ “ทุนวิจัยปี 63 : เขียนอย่างไรให้ได้ทุน” โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ �วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 �เวลา 13.30 – 15.30 น. �ณ ห้องประชุม 2001 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Source
ปิดเมนู

Reset password

Recover your password
A password will be e-mailed to you.
Back to