ฐานข้อมูลผลงานวิจัยดีเด่นและนักวิจัยดีเด่น

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร

วิทยาลัยสงฆ์ระยอง

พระสิทธิพร สิทฺธินายโก (งามสุรัตน์)

ตำแหน่ง :

นักวิชาการศึกษา

ตำแหน่งทางวิชาการ :

ไม่มี

สถานที่ทำงาน :

วิทยาลัยสงฆ์ระยอง เลขที่ 53 (วัดป่าประดู่ พระอารามหลวง) ถนนสุขุมวิท
ท่าประดู่
เมืองระยอง, จังหวัดระยอง 21000
Map It

Scroll to Top