ทุนวิจัย
ข่าวสาร

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัยในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในโอกาสได้รับทุน โครงการวิจัยเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund -SF) ประจำปีงบ พ.ศ. ๒๕๖๖

อ่านต่อ »
Scroll to Top