สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

ระบบติดตามเอกสาร

หนังสือสารบรรณงานวิจัย

ระบบติดตามเอกสาร

หนังสือจริยธรรมการวิจัย

ระบบติดตามสถานะ

การตรวจรูปแบบงานวิจัย

ข่าวสารประชาสัมพันธ์/บทความ
ปฏิทินกิจกรรม
WORKSHOP งานวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ , มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ทำสัญญาวิจัย ปีงบ 2563 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ , มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประชุมตรวจวิจัย
09:00 – 17:00 มีนาคม 3, 2020
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ , มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประชุมตรวจวิจัย
09:00 – 17:00 กุมภาพันธ์ 3, 2020
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ , มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตรวจสอบรายงานวิจัย
09:00 – 17:00 พฤศจิกายน 29, 2019
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ , มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย