สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

ผลงานวิจัยเด่น

 
ในรอบ 5 ปี
 
รายละเอียด -> คลิก!

ระบบติดตามเอกสาร

หนังสือสารบรรณงานวิจัย

ระบบติดตามเอกสาร

หนังสือจริยธรรมการวิจัย

ระบบติดตามสถานะ

การตรวจรูปแบบงานวิจัย

ข่าวสารประชาสัมพันธ์/บทความ
ปฏิทินกิจกรรม
ประชุมประเมินงานวิจัยค้าง ปีงบประมาณ 2560-2562
14/09/2020
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ , มจร
ประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
07/09/2020
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ , มจร
กำหนดการติดตาม และตรวจรายงานการวิจัย ปีงบ 2562-2563
14/08/2020
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ , มจร
กำหนดการติดตาม และตรวจรายงานการวิจัย ปีงบ 2562-2563
05/08/2020 – 07/08/2020
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ , มจร