สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์จัดประชุมตรวจสอบรายงานวิจัยให้กับนักวิจัย

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์จัดประชุมตรวจสอบรายงานวิจัยให้กับนักวิจัย โดยมีพระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ,ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เป็นประธานให้คำแนะนำ เสนอแนะแนวทาง ในการจัดทำรายงานวิจัย ณ ห้องปฏิบัติการทางวิจัย ชั้น G สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 17.00 น.