หน้าหลัก

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
กำหนดการ
ตรวจวิจัยประจำเดือน ก.พ.-เม.ย. 2563
รายละเอียด -> คลิก!

ผลงานวิจัยเด่น

 
ในรอบ 5 ปี
 
รายละเอียด -> คลิก!
ประชุมตรวจวิจัย
09:00 – 17:00 เมษายน 3, 2020
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ , มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์, ลำไทร
คลินิกวิจัย
09:00 – 17:00 มีนาคม 3, 2020
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ , มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์, ลำไทร
ประชุมตรวจวิจัย
09:00 – 17:00 กุมภาพันธ์ 3, 2020
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ , มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์, ลำไทร
คลินิกวิจัย
09:00 – 17:00 ธันวาคม 20, 2019
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ , มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์, ลำไทร
ตรวจสอบรายงานวิจัย
09:00 – 17:00 พฤศจิกายน 29, 2019
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ , มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์, ลำไทร