สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

BRI ONE STOP SERVICE

ระบบติดตามเอกสาร

หนังสือสารบรรณงานวิจัย

ระบบผลงานวิจัยดีเด่น

ฐานข้อมูลผลงานวิจัยดีเด่น/นักวิจัยดีเด่น

ระบบจริยธรรมการวิจัย

ติดตามความคืบหน้าเอกสาร

ระบบยื่นข้อเสนองานวิจัย

เพื่อพิจารณาก่อนนำส่ง NRIIS

ระบบใบรับรองงานวิจัย

ระบบติดตามใบรับรองงานวิจัย

ระบบเผยแพร่วิดีโอวิจัย

นักวิจัยส่งลิงก์วิดีโอผลงานวิจัย

ระบบปรึกษางานวิจัย

ระบบให้คำปรึกษางานวิจัย

ข่าวสารประชาสัมพันธ์/บทความ
วิดีโอผลงานวิจัย

ปฏิทินกิจกรรม
โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่น 13
16/05/2022 – 20/05/2022
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน , มจร
ประชุมบุคลากร
11/05/2022
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ , มจร
ประชุมบุคลากร
08/04/2022
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ , มจร

…Coming Soon…
อยู่ระหว่างการพัฒนา