สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

ผลงานวิจัยเด่น

 
ในรอบ 5 ปี
 
รายละเอียด -> คลิก!
BRI ONE STOP SERVICE

ระบบติดตามเอกสาร

หนังสือสารบรรณงานวิจัย

ระบบผลงานวิจัยดีเด่น

ฐานข้อมูลผลงานวิจัยดีเด่น/นักวิจัยดีเด่น

ระบบจริยธรรมการวิจัย

ติดตามความคืบหน้าเอกสาร

ระบบยื่นข้อเสนองานวิจัย

เพื่อพิจารณาก่อนนำส่ง NRIIS

ระบบใบรับรองงานวิจัย

ระบบติดตามใบรับรองงานวิจัย

ระบบเผยแพร่วิดีโอวิจัย

นักวิจัยส่งลิงก์วิดีโอผลงานวิจัย

ระบบปรึกษางานวิจัย

ระบบให้คำปรึกษางานวิจัย

ข่าวสารประชาสัมพันธ์/บทความ
วิดีโอผลงานวิจัย

ปฏิทินกิจกรรม
ตรวจรายงานวิจัย ปีงบ 64 (3) สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ , มจร
ตรวจรายงานวิจัย ปีงบ 64 (2) สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ , มจร
การประชุม 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (ออนไลน์) สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ , มจร

…Coming Soon…
อยู่ระหว่างการพัฒนา