การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
December 23, 2021
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์, มจร Get directions

ลิงก์ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ออนไลน์) | วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. | Zoom ID: 382 995 1669 Passcode: 1234 | https://zoom.us/j/3829951669