หลักการเขียนวัตถุประสงค์ข้อเสนอโครงงานวิจัย ให้ตอบโจทย์ “แหล่งทุนและงานวิชาการ” ด้วย 2ว + 1ว …เว…

[ad_1]

หลักการเขียนวัตถุประสงค์ข้อเสนอโครงงานวิจัย ให้ตอบโจทย์ “แหล่งทุนและงานวิชาการ” ด้วย 2ว + 1ว …เวลาผมสอน หรือแนะนำอะไรแล้ว มีคนเข้าใจชัด อธิบายได้ ต่อยอดและสอนคนอื่นต่อได้ …โคตรสุขใจเลยครับ …นี่คือตัวอย่างการต่อยอดงาน ขอบคุณ vittayasak Rujivorakul


[ad_2]

Source

สัมมนาทางวิชาการเรื่อง มุมมองพระพุทธศาสนาสำหรับนักการเมืองรุ่นใหม่ ในวันอังคารที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เว…

[ad_1]

สัมมนาทางวิชาการเรื่อง มุมมองพระพุทธศาสนาสำหรับนักการเมืองรุ่นใหม่ ในวันอังคารที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา๑๒.๓๐ น. ณ ห้องB508-B509 อาคารเรียนรวม โซนบี ชั้น ๕ คณะสังคมศาสตร์ มจร วังน้อย


[ad_2]

Source

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ร่วมประชุมพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรพุทธศิลป์ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันที่ 23 กรกฎาคม 62 สุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ร่วมประชุมพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรพุทธศิลป์ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนแนวใหม่ ที่ตอบสนองการเรียนรู้ในยุค 5.0 โดยมีอธิการบดี ม.แม่ฟ้าหลวง อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ และนักวิชาการอีกหลายท่าน เพื่อสร้างศิลปินรุ่นใหม่ และนักจัดการพุทธศิลปกรรม ในการขับเคลื่อน เชียงราย the city of arts

คู่มือรับทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ปีงบประมาณ 2563

คู่มือรับทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ-ปีงบ-2563

วันที่ 18 กรกฎาคม 62 พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเ…

[ad_1]

วันที่ 18 กรกฎาคม 62 พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ให้กับอาจารย์สายวิชาการที่ได้รับการบรรจุใหม่ ของมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีจำนวนประมาณ 20 ท่านพระจอมเกล้าธนบุรีมุ่งมั่นเสริมสร้างไอเดียให้กับอาจารย์ใหม่และหลอมรวมบุคลากรให้เป็นหนึ่งเดียวสิ่งที่เขาสนใจนอกจากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วยังสนใจมิติของจิตวิญญาณพระพุทธศาสนาเพื่อการบูรณาการการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์


[ad_2]

Source