วิพากษ์ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) : 37. มุมมองจากผู้รับทุนค

วิพากษ์ยุทธศาสตร์การวิจัยและนว…

ปิดความเห็น บน วิพากษ์ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) : 37. มุมมองจากผู้รับทุนค

ครม. อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 37,000 ลบ. . (27 สิงหาคม 2562) ตามท…

ครม. อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณ…

ปิดความเห็น บน ครม. อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 37,000 ลบ. . (27 สิงหาคม 2562) ตามท…

มจร.อันดับที่ 2 ของโลก มหาวิทยาลัยด้านพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ 27 ส.ค. พระสุธีรัตนบัณฑิต…

มจร.อันดับที่ 2 ของโลก มหาวิทย…

ปิดความเห็น บน มจร.อันดับที่ 2 ของโลก มหาวิทยาลัยด้านพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ 27 ส.ค. พระสุธีรัตนบัณฑิต…
ปิดเมนู

Reset password

Recover your password
A password will be e-mailed to you.
Back to